Versterk je immuunsysteem door je metabole gezondheid te optimaliseren – deel 1

12 sep 2020

leestijd: 6 minuten

De impact van de COVID-19 pandemie

Het mag duidelijk zijn dat SARS-CoV-2, het virus dat de infectieziekte COVID-19 veroorzaakt, en de maatregelen die wereldwijd genomen worden om het coronavirus te bestrijden, een grote impact hebben op onze samenleving en ons gedrag. De COVID-19 pandemie heeft niet alleen gevolgen voor onze gezondheid, maar ook voor werkgelegenheid, armoede, sociale contacten en onderwijs. Eén ding is zeker, de overheid en beleidsmakers zullen in het vervolg meer aandacht besteden aan de voorbereiding op een volgende pandemie.

De grote vraag is echter: wat is de beste strategie om ons voor te bereiden? Is dit door zekerheid te bieden dat de productie van testen, persoonlijke beschermingsmiddelen, medicatie en/of vaccins snel opgeschaald kan worden? Of moet daarnaast ook aandacht besteed worden aan de natuurljike weerbaarheid van de bevolking tegen infectieziekten?

Het wordt sinds de corona pandemie steeds duidelijker dat chronische aandoeningen, welke geassocieerd zijn met een suboptimale “metabole gezondheid”, in grote mate geassocieerd zijn met een ernstiger beloop van COVID-19 (1,2). Denk hierbij aan co-morbiditeiten zoals obesitas, metabool syndroom, diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, chronische nieraandoeningen etc.

Doctor Carnivoor - carnivoordieet - tijger leeuw

Wat is metabole gezondheid?

Metabole gezondheid betekent ook wel je “ware” gezondheid. Dat je een normaal gewicht hebt, regelmatig beweegt en over een redelijke conditie beschikt, betekent niet per definitie dat je ook een goede algehele gezondheid hebt. De status van je metabole gezondheid wordt bepaald door een aantal parameters, waaronder:

 1. Een middelomvang van maximaal 94 cm voor mannen en 80 cm voor vrouwen
 2. Nuchtere glucose bloedspiegel van maximaal 5,5 mmol/l
 3. Een hemoglobine A1c van maximaal 5,7% (39 mmol/mol)
 4. Bloeddruk systolisch van maximaal 130 mmHg en diastolisch maximaal 85 mmHg
 5. TG (triglyceriden) van maximaal 1,7 mmol/l
 6. HDL (High Density Lipoproteïne)-cholesterol van minimaal 1 mmol/l voor mannen en 1,3 mmol/l voor vrouwen
 7. Geen medicatie gebruiken voor chronische aandoeningen die in relatie staan tot de bovenstaande parameters

Is één van deze parameters afwijkend van de norm, dan is er sprake van een zekere mate van metabole ongezondheid. Zijn er 3 of meer afwijkend, dan is er sprake van metabool syndroom.

Uit een recent gepubliceerde studie (NHANES = national health and nutrition examination data) die de metabole gezondheid van de Amerikaanse populatie heeft onderzocht op basis van de 7 bovenstaande parameters, bleek dat bijna 88% van de volwassenen metabool ongezond is (3). Van de volwassenen met een normaal gewicht, bleek 69% metabool ongezond te zijn. Daarnaast viel op dat 98% van de oudere populatie (de categorie >60 jaar) metabool ongezond is…bijna iedereen dus. Dit zijn alarmerend hoge percentages!

Nu kent de Amerikaanse bevolking een schrikbarend hoog percentage overgewicht van 71% (waarvan 40% obesitas). Helaas is dit onderzoek waarschijnlijk ook grotendeels geldig voor de Nederlandse bevolking, waar in 2019 in totaal 50% van de bevolking overgewicht had (waarvan 15% obesitas).

 

Doctor Carnivoor - carnivoordieet - voedselpyramide

De link tussen metabole gezondheid en het immuunsysteem

Dit brengt mij weer terug naar het begin van mijn blog: er blijkt een overduidelijke connectie aanwezig te zijn tussen “metabole gezondheid” en een ernstiger beloop van de ziekte COVID-19. Dit geldt trouwens niet alleen voor COVID-19, maar ook voor andere infectieziekten zoals bijvoorbeeld influenza (4, 5). Het is al veel langer bekend dat metabole gezondheid een cruciale rol speelt bij het behoud van een sterk immuunsysteem (6). Je metabole gezondheid vormt dus een essentieel onderdeel van je weerbaarheid tegen infectieziekten. Waarom wordt hier bij de huidige COVID-19 pandemie dan zo weinig aandacht aan geschonken door de media, politiek Den Haag en instituten zoals het RIVM?

Eén van de beste keuzes om de ziektelast van COVID-19 en toekomstige (virale) pandemieën aan te pakken is waarschijnlijk om de metabole gezondheid van de bevolking te optimaliseren (7). Hoe kun je dit dan doen? Gezien de link tussen “chronische aandoeningen” (die allen een negatief effect hebben op metabole gezondheid) en een ernstiger beloop van COVID-19, is een op leefstijl gebaseerde benadering de beste keuze.

Samengevat: 

 • Je vatbaarheid voor infectieziekten, zoals COVID-19, wordt mede bepaald door je metabole gezondheid
 • 88% van de Amerikaanse volwassenen is metabool ongezond en maar 2% van de Amerikaanse bevolking met een leeftijd >60 jaar is metabool gezond.
 • Ondanks dat het percentage Nederlanders met overgewicht lager is (51%) in vergelijking met Amerikanen (71%), is een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking waarschijnlijk ook metabool ongezond
 • Metabole gezondheid speelt een cruciale rol bij het behouden van een sterk immuunsysteem
 • Een op leefstijl gebaseerde benadering om metabole gezondheid te optimaliseren is één van de beste keuzes om de ziektelast van COVID19 en toekomstige pandemieën aan te pakken

In deel 2 van deze blog, zal ik verder ingaan op de link tussen metabole gezondheid en COVID-19. Ik zal factoren bespreken, die een belangrijke rol spelen bij het behouden van een optimale metabole gezondheid en een robuust immuunsysteem.

Heb je nu al vragen over het optimaliseren van je (metabole) gezondheid? Dan kan je vanzelfsprekend contact opnemen voor het maken van een afspraak bij Doctor Carnivoor.

contact

Dr. Richard de Boer
Het Zuid 43a
9203 TB Drachten

InfORMATIE

socials