Gefaald zorgstelsel

16 mei 2020

leestijd: 15 minuten

Ik heb lang nagedacht over het onderwerp van mijn allereerste blogbericht. Gezien de naam van mijn praktijk, Doctor Carnivoor, zou je wellicht verwachten dat het onderwerp het carnivoordieet en de carnivoor leefstijl zou zijn. Ik heb echter gekozen voor het onderwerp dat mijn drijfveer vormt om als orthomoleculair therapeut, mensen bij te staan op hun pad naar gezondheid. Daarnaast geeft de blog een goede beschrijving van de manier waarop ik dat doe. 

Richard de Boer

Heeft ons huidige zorgstelsel gefaald in het vinden van een oplossing voor chronische ziekten?

 

Het hedendaagse leven vraagt veel van ons lichaam en geest. We eten ongezonde voeding, we bewegen te weinig, door sociale media hebben we minder “real life” interacties, we zitten tot laat in de avond voor de tv, mobiel of laptop, we slapen te weinig, we spenderen teveel tijd binnen door, teveel stress door werk of privé, altijd maar bereikbaar moeten zijn, en we leven in een steeds meer vervuilde wereld. Onze moderne leefstijl is daarmee een “superstorm” voor een breed scala van chronische aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, neurodegeneratieve aandoeningen, obesitas, metabool syndroom, diabetes, chronische longaandoeningen en auto-immuunziekten.

 

De behandelingen voor deze “welvaartsziekten” zijn gebaseerd op een Westerse manier van gezondheidszorg leveren. Hierbij ligt de focus op een medicinaal-gebaseerd patroon van symptoom bestrijding. Medicatie is in staat om de klachten die worden veroorzaakt door deze aandoeningen gedurende een bepaalde tijd te verminderen, maar vaak zijn er ook  ongewenste bijwerkingen die ernstiger kunnen zijn dan de aandoening die wordt behandeld.

Daarnaast is er sprake van een schaarste in de ontwikkeling van nieuwe medicatie, die een doorbraak kunnen betekenen voor de behandeling van chronische aandoeningen. Om een voorbeeld te geven: voor neurologische aandoeningen is de laatste echte doorbraak op farmaceutisch gebied, medicatie geweest voor het behandelen van migraine (Sumatriptan, 1991). En zelfs bij dit medicijn, is het de vraag of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Deze “therapeutische winter” geldt niet alleen voor neurologische aandoeningen. Tot nu toe hebben alle inspanningen van de farmaceutische industrie om nieuwe effectieve medicijnen te ontwikkelen voor het behandelen van chronische aandoeningen jammerlijk gefaald. Waarom blijven we als maatschappij dan toch zo gefocust op symptoom bestrijding met behulp van medicatie?

Waar heeft deze manier van gezondheidszorg leveren ons gebracht als samenleving? De gemiddelde levensverwachting is sinds het begin van de vorige eeuw enorm toegenomen, door het verbeteren van hygienische omstandigheden, schoon drinkwater en het uitbannen van kindersterfte. Maar we worden zeker niet gezond ouder; er is een toename van het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen. De verwachting is dat in 2040 meer dan de helft van de Nederlands bevolking een chronische aandoening heeft. Ons zorgstelsel gaat gebukt onder het gewicht van onnodige zorg, bureaucratie en verspilling. En aangezien het aantal mensen met chronische aandoeningen alleen maar toeneemt, moet je de kritische vraag durven stellen waarom ons huidige zorgstelsel zo spectaculair gefaald heeft in het vinden van een oplossing voor de meest voorkomende welvaartsziekten?

Welk type interventie kan voor het brede scala aan chronische aandoeningen nu de meest constructieve aanpak zijn? In mijn opinie, is functionele geneeskunde of ook wel leefstijl geneeskunde het enige juiste antwoord op het behandelen van chronische aandoeningen.  Een model dat hier perfect op aansluit, is ontwikkeld door Josh Turknett, een Amerikaanse arts die veel onderzoek heeft verricht op het gebied van neurologische aandoeningen, zoals beroerte, Alzheimer, Parkinson, vasculaire dementie, epilepsie en neuropathie.

 

Doctor Carnivoor Drachten - Gefaald zorgstelsel

Het interventiemodel

Het model is gebaseerd op een evolutionair perspectief en biedt een kader voor het toepassen, evalueren en verfijnen van interventies voor chronische en onbegrepen aandoeningen.

Het interventiemodel wordt door Josh Turknett beschreven naar analogie met het spelletje Angry Birds. Om de topscore te behalen en dit spelletje te winnen, kan een strategie gekozen worden om Angry Birds vaak te spelen, zodat je steeds beter wordt  (game level). Een andere strategie is het spelletje uit elkaar te halen in verschillende onderdelen om op deze manier de functie van de onderdelen te achterhalen. Zodra de bron code bekend is, kan het spelletje gemanipuleerd worden om zo de high score te behalen (bron code level).

Bij het behandelen van chronische aandoeningen met behulp van medicatie, wordt heel vaak gebruik gemaakt van de laatste strategie die ingrijpt op de bron code level. Behandelingen die gebaseerd zijn op een evolutionair perspectief, grijpen juist in op de game level.

Het model zelf bestaat uit 4 kwadranten (figuur A). De verdeling van de kwadranten is gebaseerd op het doel van de interventie (x-as) en het niveau van impact van de interventies (y-as).

De “game level” interventies (kwadrant 1 en 2) acteren op het niveau van evolutionaire krachten. Dit is het hoogste niveau, geredeneerd vanuit een evolutionair biologisch perspectief.

De “bron code level” interventies (kwadrant 3 en 4) acteren juist op het niveau van cellen; denk hierbij aan bepaalde stoffen die noodzakelijk zijn voor aanmaak van enzymen, hormonen, cel-receptoren en neurotransmitters.

Figuur A

Er zijn interventies die als doel hebben om het lichaam te ondersteunen en de mismatch, die aanwezig is tussen onze moderne leefstijl en die van onze verre voorouders, te minimaliseren (kwadrant 1 en 3). Deze interventies ondersteunen daarmee de fysiologie van het lichaam (en geest).

Er zijn ook interventies die als doel hebben om ons huidige begrip van fysiologische principes uit te buiten of volledig omzeilen om op deze manier een positief effect te bereiken (kwadrant 2 en 4).

Een reden om juist interventies uit deze categorieën te gebruiken, is wanneer bepaalde regulatiesystemen (b.v. hormonaal) niet meer in staat zijn om zichzelf te herstellen met alleen leefstijl aanpassingen. Een goed voorbeeld van een interventie die fysiologische principes volledig omzeild en daarmee in kwadrant 4 valt, zijn geneesmiddelen. Andere voorbeelden van interventies en tot welke van de vier categorieën ze behoren, zijn weergegeven in figuur B.

Figuur B

Bekeken vanuit een evolutionair perspectief, zal de prioritering van de interventie die wordt toegepast bij de behandeling starten bij categorie 1, het fundament voor een optimale gezondheid. Met behulp van de interventies in categorie 1 worden de klachten bij de wortel aangepakt. Daarna volgen interventies ingedeeld in categorie 2, gevolgd door interventies in categorie 3. Pas als laatste zouden de interventies in categorie 4 moeten worden gebruikt (figuur C). Deze volgorde in categorieën zal worden aangehouden, tenzij er sterke aanwijzingen zijn om van deze volgorde af te wijken.

 Hoe win je Angry Birds?

“Het spel spelen”

Voor het toepassen van game level interventies, is het vaak noodzakelijk om ons gedrag aan te passen. Een voordeel van de moderne tijd waarin we nu leven, is dat er nu technologieën aanwezig zijn die ons kunnen helpen bij het aanpassen van ons gedrag, of de impact van ons gedrag kunnen beperken. Denk hierbij aan tools om inzicht te krijgen in je slaap kwaliteit, of bijvoorbeeld “vol-spectrum licht” lampen voor kantoren en in huis.

“Beoordelen”

Om te kunnen vaststellen of de interventies hun beoogde doel bereiken, komt “bron code” kennis van pas. Hierbij moet je denken aan data afkomstig uit bloed onderzoek, biometrische data, beeldvorming, of simpelweg tijdens een consult met een client bespreken of zijn/haar klachten verminderen.

“Perfectioneren”

Alle beschikbaar gekomen data kan nu gebruikt worden om uit te zoeken hoe we de interventies kunnen verfijnen om zo tot een beter resultaat van de behandeling te komen.
Door dit proces te doorlopen ontstaat een deugdzame cyclus van het spel spelen, beoordelen en perfectioneren, en deze cyclus versterkt zichzelf.

De behandeladviezen van Doctor Carnivoor zijn gericht op dit interventiemodel. Door continu de impact van leefstijl (game level) interventies te beoordelen en te verfijnen, heeft het vaak even tijd nodig totdat de positieve effecten van de behandeling waarneembaar zijn. Desalniettemin is het zeker mogelijk om met behulp van leefstijlinterventies binnen een redelijke termijn je gezondheid in positieve zin te beïnvloeden.

Als je meer wilt weten over dit model, bijvoorbeeld:

far|fa-check-square|

de impact van game en bron code level interventies,

far|fa-check-square|

waarom juist game level interventies het meest geschikt zijn om,  in geval van ziekte, als behandeling in te zetten bij complexe organismen zoals de mens,

far|fa-check-square|

waarom game level interventies minder risicovol zijn als behandeling in vergelijking met bron code interventies,

far|fa-check-square|

waarom voor het evalueren van het effect van game level interventies juist geen randomized controlled trials (RCTs) gebruikt zouden moeten worden,

bekijk dan de presentatie van Josh Turknett op het Ancestral Health symposium 2019.
Bron voor het blog: Ancestral Health symposium 2019.

contact

Dr. Richard de Boer
Het Zuid 43a
9203 TB Drachten

InfORMATIE

socials