de praktijk
de praktijk

Werkwijze Doctor Carnivoor

Afspraak maken

Zodra een afspraak gemaakt is, krijg je het verzoek om een vragen- (en symptomen) lijst in te vullen. Deze lijst wil ik graag, ruim voor de eerste afspraak, ingevuld van je ontvangen. Daarnaast ontvang ik graag een eetverslag van jou. Met deze informatie krijg ik een beeld van jou als persoon en van de klachten die jij ervaart.

Eerste consult (intake)

In het eerste consult wil ik graag van je weten wat je van mij als therapeut verwacht en wat je met de behandeling wilt bereiken. Dit hangt bijvoorbeeld af van wat je al aan behandelingen hebt ondergaan in het reguliere (zorg-) circuit en/of bij andere therapeuten. Ook vraag ik je om de ingevulde vragenlijst en het eetverslag toe te lichten. Op basis van de verzamelde informatie en het intake gesprek, probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de samenhang tussen je klachten en de mogelijke onderliggende oorzaken. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om laboratoriumonderzoek uit te laten voeren, als hulp bij het vaststellen van de oorzaak van je klachten en/of het vervolgen van de behandeling.

Belangrijk: als je medicatie/supplementen gebruikt, neem deze mee bij het eerste consult. Dit geldt tevens voor uitslagen van laboratoriumonderzoek.

Behandeling

Met de adviezen die je van mij krijgt in het intake consult, ga je zelf aan de slag met leefstijl interventies. Hierbij zal een benadering gebruikt worden die gebaseerd is op een evolutionair perspectief. Dit houdt in dat de focus van de behandeling gericht is op het opheffen van de mismatch die vaak aanwezig is tussen onze huidige moderne en onze voorouderlijke omgevingsfactoren. Het doel van deze interventies is om het lichaam te ondersteunen bij het bereiken van een optimale balans.  Denk hierbij aan interventies op het gebied van voeding, slaap, beweging, circadiaans ritme en mindset.

Het kan voorkomen dat door ziekte verstoorde fysiologische regulatiesystemen (b.v. energiehuishouding, stofwisseling, of zouthuishouding) niet in staat zijn om zichzelf te herstellen, door alleen je leefstijl aan te passen. In dit geval kunnen, naast leefstijl, ook andere interventies ingezet worden om het lichaam weer in balans te brengen. Voorbeelden van dit type interventies zijn hitte/koude therapie of bepaalde ademhalingsoefeningen. Die hebben niet zozeer iets met de leefstijl van onze verre voorouders te maken, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze interventies een positief effect kunnen hebben op onze fysiologische regulatiesystemen. Daarnaast kunnen nog interventies ingezet worden die het lichaam ondersteunen op cellulair (biochemisch) niveau, zoals het voorschrijven van een supplement om het tekort van bepaalde essentiële voedingsstoffen aan te vullen.

“Interventies die gebaseerd zijn op een evolutionair perspectief”

Vervolgconsulten

We maken ook een afspraak voor vervolgconsulten. De meeste mensen zullen voldoende hebben aan 3 afspraken. Bij ernstige chronische klachten kan het noodzakelijk zijn om vaker een consult in te plannen, met name in de startfase van de behandeling. Jij, als patiënt, bent degene die over de frequentie van de consulten beslist. Ik, als therapeut, heb hierin alleen een adviserende rol. Bekijk de tarieven.

In de vervolgconsulten bespreken we hoe het gaat met je gezondheid en begeleid ik het herstelproces in verschillende fasen. Indien laboratoriumonderzoek is uitgevoerd, zullen de resultaten van de testen met je besproken worden.

Orthomoleculaire therapie heeft vaak tijd nodig tot de positieve effecten van de interventies waarneembaar zijn. Dit heeft veelal te maken met het feit dat leefstijl aanpassingen lastig kunnen zijn om door te voeren in de dagelijkse praktijk. Desalniettemin is het zeker mogelijk om met leefstijlinterventies binnen een redelijke termijn je gezondheid in positieve zin te beïnvloeden. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook op jou van toepassing is.

contact

Dr. Richard de Boer
Het Zuid 43a
9203 TB Drachten

InfORMATIE

socials